Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga
 
  
Ny fjärde upplaga

Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Texten som är koncentrerad presenterar arbetsrätten parallellt med företagets eller förvaltningens produktionsflöde. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med kraven i olika kvalitets- och arbetsmiljöstandarder. I boken redogörs också för det ansvar som chefer har för den praxis som de skapar eller tillåter.
 
 
Språket är föredömligt enkelt och varje avsnitt illustreras med avgjorda ärenden i Arbetsdomstolen. Läs, diskutera och utbilda gärna internt.
 
I denna fjärde upplaga har mindre uppdateringar inom arbetsrätten gjorts sedan förra upplagan. Speciellt framhålls att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är detsamma men kanske lite annorlunda även när hemarbete och distansarbete blir mer förekommande. Aktuella checklistor refereras i detta avseende.
 
Om författaren:
 
Författaren Bo Wiklund är beteende- och samhällsvetare och har en bakgrund som personalchef i produktionsföretag och VD i små tjänsteföretag. De senaste 15 åren utbildar han i arbetsrätt och kvalitetsutveckling.
 
Augusti 2021. Häftad 80 sidor.

Styckpris: 186 kr
Minst 4 ex: 154 kr
Minst 10 ex: 133 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.
 
 
 
Arbetsrätt och Arbetsmiljö 2021 
 
  
 
 
 
 
Arbetsrätt 2021, 1 juli
redovisar hela den aktuella
lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna.
 
Arbetsmiljö 2021, 1 januari
redovisar hela arbetsmiljölagen
 och arbetsmiljöförordningen i
aktuell lydelse 1 januari 2021. 

 
Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex > 60 kr
 
Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.
Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex > 60 kr
 
Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.
 
  
 
  

 
Arbetsrättens begrepp A-Ö 2021 
 
 
Arbetsrättens begrepp A-Ö 2021 är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Boken är ett värdefullt hjälpmedel vid läsning av de arbetsrättsliga reglerna.
 
Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang.
 
Boken innehåller, bland mycket annat, nytillkomna uppslagsord som Korttidsarbete, Hemarbete med anledning av covid-19, Smittbärarpenning, Permittering, Riskgruppsersättning och slopat karensavdrag.
 
 
Om författarna:
 
Agneta Bern och Helene Sjöman arbetar som förbundsjurister på Sveriges Ingenjörer och har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, såväl från LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan som från arbetsgivarsidan. Agneta har även varit verksam som advokat under många år.
 
Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr
 
Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.
 

 
AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande 
 
 
Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om när man kan säga upp en arbetstagare med alkoholism? Vilken nivå brukar det så kallade allmänna skadeståndet ligga på när arbetsgivaren sagt upp någon utan saklig grund eller utan att följa procedurreglerna vid uppsägning? Svaren på dessa och många andra frågor om uppsägning av personliga skäl och avskedande av arbetstagare finns i denna bok.
 
Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller nämligen ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Boken innehåller utvalda vägledande citat ur mer än 300 domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta. Dessutom finns korta noteringar om ytterligare domar om hur stort allmänt skadestånd som arbetsgivaren behövt betala för brott mot olika regler i anställningsskyddslagen. Denna tredje upplagan är uppdaterad per den 1 januari 2021.
 
Boken vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter  som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren.
 
Ur innehållet:
•Kan man säga upp bara en del av ett anställningsavtal?
•Uppsägning för omreglering av anställningsvillkoren
•Fingerad arbetsbrist
 
Om författaren:
 
Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering.
 
Styckpris: 260kr
Minst 4 ex: 217 kr
Minst 10 ex: 186 kr
 

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.
 
 

 
Vill du ändra din e-postadress? Klicka här Avregistrera dig från utskick från Lars Åhnberg Klicka här