Nyutkommen aktuell litteratur

 
 
 
 
 Skadeståndsrätt
 
 Brotten i näringsverksamhet
 
 
Avtalslagen 
 
 
Pris: 580 SEK
 
 
Pris: 595 SEK
 
 
Pris: 420 SEK
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Säkerhetsskyddad upphandling
 
 
Sakrätt beträffande fast egendom
 
 
Statligt stöd till näringslivet
 
 
Pris: 359 SEK
 
 Pris: 364 SEK
 Pris: 1499 SEK
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Diskrimineringslagen
 
 
Specialister på värdepappersmarknaden
 
 
Handelsbolag och enkla bolag
 
 
Pris: 1166 SEK
 
 Pris: 616 SEK
 Pris: 287 SEK
 
 
 

 Nya aktuella böcker från förlag i Europa
 
 
 
 
 
 
Cloud Computing Law
 
 
European Tax Handbook 2021
 
 
International Commercial Arbitration
 
 
Pris: 1297 SEK
 
 Pris: 5236 SEK
 Pris: 5850 SEK
 
 
 

 
 
Alla priser exklusive moms och frakt.
 

Vill du ändra din e-postadress? Klicka här | Avregistrera dig från utskick från Jure AB Klicka här